TAIP ,,JUOKAUJA“ SAVIVALDYBĖS Spausdinti

Kažkada F. Lanot de Vaje pasakė: "Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją".   Bėda tame, kad ir ta svetima mintis ne visada būna gera ir protinga Smile  

Taigi įvarių savivaldybių skelbtuose konkursuose pasitaikė tooookių perlų, kurių tiesiog negalime nepacituoti. Taigi, (anot Užsakovų) INVENTORIZUOJANT ŽELDINIUS:

* reikės nustatyti želdinių pobūdį, naudojimo intensyvumą (?)...

* reikės nurodyti želdinių veisimo priemones (kastuvus?) ir kryptis (↕↔?)...

* privačiose valdose reikės inventorizuoti tik tuos želdinius, kurių paskelbimui saugotinais, raštiškai pritaria privačios namų valdos savininkas ar valdytojas (įstatymai galioja, jei su jais sutinki?);

* gatvių medžiams taksoraščiuose reikės 10 cm tikslumu nurodyti esamą trumpiausią atstumą nuo medžio kamieno krašto (?) iki  gatvės važiuojamosios dalies;

* reikės pateikti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir veisimo priemones ir konkrečius veiksmus (?), lėšų poreikį ir šaltinius, konkrečios priemonės vykdytojus (???).

* turi būti nurodomas želdinio amžius (5-10 metų tikslumu), želdinio pasodinimo metai, medelyno iš kurio pirktas augalas (prieš 50 metų?), pavadinimas“.

* atlikus inventorizaciją ,,Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso Paslaugų kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje“ – vadinasi suinventorizavus 20 000 vnt. medžių, Užsakovas gali pareikšti, kad vadovaujantis šiuo punktu, bus sumokėta tik už 2 000 vnt. medžių ir krūmų inventorizavimą ???

* reikės atlikti požeminių tinklų šulinių detalius tyrinėjimus... (???)

* želdinių inventorizavimo darbų vadovas turi turėti geodezijos inžinieriaus (?) išsilavinimą;

* želdinių inventorizacija turi vykti nepriklausomai (?) nuo sezono;

* reikės nustatyti visų medžių ir krūmų (?) amžių;

* reikės nustatyti medžių šaknų (?!) būklę;

* reikės nustatyti krūmų šaknų sistemos (?!), lapijos ir (atskirų) šaknų (?) būklę;

* inventorizuojant želdinius reikia turėti bent vieną specialistą turintį miškotvarkos projektų autoriaus (?) kvalifikacijos pažymėjimą;

* (didmiesčio) želdinių inventorizavimui reikalingas 1 želdinių inventorizuotojas, 1 geodezininkas ir 3 GIS analitikai-programuotojai (?);

* želdinius inventorizuojanti organizacija turi būti registruota atliekas tvarkančių įmonių registre (???);

* želdinių inventorizacijos metu būtina nustatyti želdinių (grupelių) funkcinę paskirtį, funkcines grupes (?) ir funkcines kategorijas (?);

* Xxxxxxxx (!) rajono savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą. Perkamų paslaugų pavadinimas: ,,Želdinių ir želdinių, esančių ZARASŲ rajono savivaldybės teritorijoje, inventorizavimo ir apskaitos paslaugos”; Smile

* ...inventorizuojant želdinius su Eismo priežiūros skyriumi (reikia) suderinti kelio ženklų bei ženklinimo išdėstymą bei kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą (???);

O čia vienos savivaldybės atsakymas į LŽŪU klausimą: ,,Kaip nuo sausio 1d. iki kovo 1d. išpildyti naujai paskelbto Konkurso sąlygas”, t.y. kokybiškiai inventorizuoti želdinius:    ,,Inventorizuojant želdynus, specialistai iš kamieno, šakų, lapų (?), pumpurų, žievės be vargo (!) žiemos metu gali nustatyti medžių, krūmų, lianų rūšių ir formų (?) pavadinimus. Nustatant būklę vizualiai matosi želdyno būklė, ligos ir kenkėjai (?)”.

Nelabai ką čia ir bepridursi...

Nebent tik tai, kad ,,protingi mokosi iš svetimų klaidų, mažiau protingi – iš savų, o kvailiai nepasimoko nei iš savų, nei iš svetimų"... Smile

 

Mieli savivaldybių specialistai, pažiūrėkit į šiuos kažkada iškeltus reikalavimus ne piktai, o su jumoru... ir jei įmanoma - nekartokit šių klaidų...

Wink