Julius Bačkaitis Spausdinti

Julius Bačkaitis1996 - 2008 metais vykdė miškų inventorizavimo darbus Lietuvos miškų urėdijose.

2002 m., pagal savo sukurtą želdinių inventorizavimo metodiką, inventorizavo Girionių parką ir Dubravos arboretumą (Kauno raj.), o 2003 m. - daugumą Kauno miesto parkų ir skverų.

2005 m. ši metodika LR Aplinkos ministerijos buvo aprobuota kaip ,,Metodiniai nurodymai želdiniams inventorizuoti ir jų tvarkymo projektams parengti“, o 2008 m. ,,Metodiniai nurodymai...“ LR aplinkos ministro buvo patvirtinti kaip ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės“.

2005-2018 m. dr. Julius Bačkaitis želdinių inventorizavimo darbus vykdė arba jiems vadovavo apie 35 miestų ir rajonų savivaldybių. Nuo 2007 metų dr. J. Bačkaitis buvo ne tik darbų vykdytojas, bet ir želdinių inventorizacijos ir tvarkymo projektų autorius (2007 m. kaip VMI, vėliau - kaip LŽŪU ir UAB ,,Želdynų vizijos“ atstovas).

Nuo 2008 metų dr. J. Bačkaitis yra LR Aplinkos ministerijos želdinių būklės ekspertas želdynų ir želdinių inventorizavimo klausimais (pagal sąrašą).